Dne 7. Března 2015 se v hotelu Boscolo v Praze konal Mezinárodní workshop o neinvazivní prenatální diagnostice s podtitulem Klinické využití a další směry vývoje

Půldenní konference nabídla spoustu zajímavých přednášek. První přednáška byla o historii prenatální diagnostiky, vývoji a rozvoji NIPT (neinvazivního prenatálního testování) v posledních letech a o srovnání invazivních a neinvazivních metod prenatální diagnostiky.

Další přednášky byly zaměřeny na srovnání současných platforem, které se pro NIPT používají. Přednášky nabídla velice zajímavá data o jednotlivých testech, které se v ČR v současné chvíli nabízí.

Z tabulek bylo jednoznačné, že testy se výrazně liší jak v nabídce počtu testovaných chromozomů. Zatímco některé platformy umí testovat pouze chromozomy 21, 18 a 13, test PrenatalSafe nabízí i testování aneuploidií na chromozomech X, Y, 9, 16 a dodatečné testování tzv. mikrodelečních syndromů. Testy se také významně liší v senzitivitě, specificitě, falešné pozitivitě či falešné negativitě testů. Podívejte se do naší tabulky, jaká je průměrná citlivost a spolehlivost testů a jaké jsou hodnoty u testů PrenatalSafe.

Snímek obrazovky 2015-03-16 v 16.41.19