Každá pacientka má jinou anamnézu a jiné požadavky

Pomozte jí rozhodnout se pro ten nejvhodnější test právě pro ni

PROČ PRÁVĚ PRENTAL SAFE?

LOGO_edited.jpg

Výsledky jasně definovány buď jako pozitivní nebo negativní, tj. přítomnost /nepřítomnost chromozomální aneuploidie.

LOGO_edited.jpg

Nízký výskyt případů, kdy je nutné opakování analýzy (<1 %).

LOGO_edited.jpg

Test mohou podstoupit všechny těhotné ženy a to již od 10. týdne těhotenství.

LOGO_edited.jpg

Krátká čekací doba na výsledky (3 - 7 pracovních dnů).

LOGO_edited.jpg

Více než 99% spolehlivost testu pro všechny chromozómy.

LOGO_edited.jpg

Dokáže odhalit nejen početní, ale i strukturní chromozomální abnormality a některé mikrodeleční syndromy.

LOGO_edited.jpg

Algoritmus vyhodnocuje skutečné údaje vyplývající z analýzy, aniž by nejprve vyhodnocoval rizikové faktory např. věk pacienta.

LOGO_edited.jpg

Analyzuje celý genom pomocí masivní paralelní sekvenace (MPS).

LOGO_edited.jpg

Test může být proveden i v těhotenství dosaženém technikami umělého oplodnění (s využitím vlastních i darovaných reprodukčních buněk).

LOGO_edited.jpg

Test je možné využít i při vícečetném těhotenství. V tomto případě test umožňuje detekci Y chromozómu. Pokud je Y chromozóm přítomen, znamená to přítomnost alespoň jednoho mužského pohlaví.

Jak je možné, že k provedení testu stačí pouze krev 

těhotné ženy? 

JAK PRENATAL SAFE FUNGUJE?

Během těhotenství kolují v krvi matky fragmenty DNA plodu, která obsahuje cenné genetické informace o chromozomální výbavě plodu. Tato fetální DNA se skládá z krátkých fragmentů (~145/200 bp) a je detekovatelná od 5. týdne těhotenství. Její koncentrace se v následujících týdnech zvyšuje a zmizí až po porodu. Množství DNA plodu v oběhu je v 10. týdnu těhotenství dostatečné pro zajištění vysoké specificity a citlivosti testu.

V laboratoři se provede izolace cirkulující fetální DNA ze složek mateřské plazmy. Následně se provede komplexní analýza prostřednictvím pokročilého technologického procesu - masivního paralelního sekvenování (MPS) s vysokou hloubkou čtení (~30 000 000) sekvence celého genomu plodu. Využívá nové generace sekvenování (NGS). Chromozomální sekvence DNA plodu jsou kvantifikovány pomocí sofistikovaných bioinformačních analýz za účelem zjištění přítomnosti jakékoliv chromozomální aneuploidie.

PS-01.png
 

Jaké je aneuploidní embryo a jak často je při prenatální diagnostice objeveno?

JAK ČASTO SE U PLODU PROKÁŽE NĚJAKÝ SYNDROM?

Případy, kdy má plod více či méně chromozomů nazýváme aneuploidiemi. Tato těhotenství často končí potratem či narozením dítěte postiženého například Downovým syndromem (nadbytečný chromozom 21), Edwardsovým syndromem (nadbytečný chromozom 18) či Patauovým syndromem (nadbytečný chromozom 13).

 

Četnost jednotlivých aneuploidií při prenatální diagnostice

ANEUPLODIE.png

Každá pacientka má jinou anamnézu a požadavky. Pomozte ji rozhodnout, který z těchto testů bude pro ni nejlepší.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Rádi byste získali přepravní box pro odběr vzorku? Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte: +420 724 748 308.

Děkujeme za odeslání!

JAKÉ TYPY TESTOVÁNÍ NABÍZÍME?

PrenatalSafe KARYO

Jediný test na trhu, který nabízí testování všech chromozómů v genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA) . Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.
Je tedy velice podobný standardnímu karyotypu.


Výsledky do 3-5 pracovních dní.

Cena 19 900 Kč

PrenatalSafe KARYO Plus

Spojuje test Plus a KARYO. Testují se tedy všechny chromozomy v genomu
a navíc i nejčastější mikrodeleční syndromy.

 

Výsledky do 5-7 pracovních dní.

Cena 22 900 Kč

GeneSafe Inherited

Prenatální screening, který odhalí vrozená genetická
onemocnění způsobená mutací v genu
.
(Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie,
Dědičná hluchota).

Cena 18 900 Kč

GeneSafe De Novo

Některá genetická nemocnění jsou způsobena de novo mutací v genu, tzn. nejsou zděděná od rodičů (Multigenová analýza (25 genů-44 patologií). Pro detekci těchto onemocnění je určen právě GeneSafe De Novo.

Cena 18 900 Kč

GeneSafe Complete

GeneSafe De Novo + GeneSafe Inherited

Cena 22 900 Kč

PrenatalSafe Complete

PrenatalSafe Karyo + GeneSafe Complete

Test detekuje: aneuploidie (početní změny chromozomů) a strukturální chromozomální abnormality, dědičná genetická onemocnění a vzácná genetická onemocnění
nezděděná od rodičů
(de novo).

Cena 27 900 Kč

PrenatalSafe Complete Plus 

PrenatalSafe Karyo Plus + GeneSafe Complete

 

 

Cena 29 900 Kč

 

JAKÉ TYPY TESTOVÁNÍ NABÍZÍME?

PrenatalSafe 5

Základní neinvazivní test, který je určen pro všechny těhotné ženy, které chtějí mít co nejvyšší jistotu, že jejich díteti nehrozí některý z nejčastějších syndromů  (Downův, Pataův a Edwardsův). PrenatalSafe 5 zároveň 
vyšetří pohlavní chromozomy.
Více zde


Výsledky do 3 pracovních dní.

Cena 12 500 Kč

PrenatalSafe Plus

Pro případ výskytu mikrodelečních syndromů v rodině vám nabízíme test PrenatalSafe Plus, který kromě základních chromozomů (21,18, 13, X, Y) navíc hodnotí trizomie chromozomů 9 a 16 a šest nejčastějších mikrodelečních syndromů. Více zde


Výsledky do 5-7 pracovních dní.

Cena 14 500 Kč

PrenatalSafe KARYO

Jediný test na trhu, který nabízí testování všech 

chromozómů v genomu (veškerá genetická informace

uložená v DNA) . Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech.
Je tedy velice podobný standardnímu karyotypu.


Výsledky do 3-5 pracovních dní.

Cena 19 900 Kč

PrenatalSafe KARYO Plus

Spojuje test Plus a KARYO. Testují se tedy všechny chromozomy v genomu a navíc i nejčastější mikrodeleční syndromy.
 

Výsledky do 5-7 pracovních dní.

Cena 22 900 Kč

GeneSafe Inherited

Prenatální screening, který odhalí vrozená genetická
onemocnění způsobená mutací v genu
.
(Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie,
Dědičná hluchota).

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 18 900 Kč

testtubes.png

GeneSafe De Novo

Některá genetická nemocnění jsou způsobena de novo mutací v genu, tzn. nejsou zděděná od  rodičů (Multigenová analýza (25 genů-44 patologií). Pro detekci těchto onemocnění je určen právě GeneSafe De Novo.

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 18 900 Kč

GeneSafe Complete

GeneSafe De Novo + GeneSafe Inherited

Výsledky do 2 týdnů.

Cena 22 900 Kč

PrenatalSafe Complete

PrenatalSafe Karyo + GeneSafe Complete

Test detekuje: aneuploidie (početní změny chromozomů) a strukturální chromozomální abnormality, dědičná genetická onemocnění a vzácná genetická onemocnění
nezděděná od rodičů
(de novo).

Cena 27 900 Kč

PrenatalSafe Complete Plus 

PrenatalSafe Karyo Plus + GeneSafe Complete

 

 

Cena 29 900 Kč

PŘESNOST TESTU

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Chcete s námi spolupracovat? Vyplňte následující formulář.

Děkujeme za odeslání!